Publicerad den

Pris till Nybyggarliv i Vilhelmina

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat tilldela Rolf Kjellström ett pris ur Gösta Bergs minnesfond. Motiveringen lyder:  För hans grundliga och väldokumenterade studier av nybyggarkulturen i södra Lappland, bland annat genom sexbandsverket Nybyggarliv i Vilhelmina och det nyligen utgivna, populärvetenskapliga arbetet Nybyggarnas liv.

Böckerna finns att köpa från Lappmarkens släkt-& bygdeforskare/Boktorget