Nybyggarnas liv

Nybyggarnas liv är en rikt illustrerad populärvetenskaplig sammanfattning av författarens bokserie ”Nybyggarliv i Vilhelmina”, som utkom i sex delar 2012-2016.

Livet i södra Lappland under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet innebär en nästan total själv- och naturahushållning, som har varit mycket lite beskriven. Naturen var nybyggarnas varuhus och med dess förutsättningar fick nybyggarna framleva sina liv i relativ isolering och utveckla sina arbetsmetoder, seder, livsuppfattning och levnadssätt i naturen efter egen förmåga och på den grund förfäderna hade lagt.

Rolf Kjellström är etnograf och etnolog och har skrivit över ett tjugotal böcker och närmare två hundra uppsatser om Lappland och Arktis, Han har varit verksam vid Nordiska museet i Stockholm och Göteborgs museer samt vid både Uppsala och Stockholms universitet. För sitt författarskap rörande nybyggarkulturen tilldelades han 2016 Kungl. Skogs-och Lantbruksakademins silvermedalj

kr250.00kr300.00

Ytterligare information

Vikt 0.787 kg
Pris

,