Livsfrågor i Lappland

Vilhelmina församling och Vilhelmina kommun stod som arrangörer för ett forskarsymposium i Vilhelmina den 30 september – 1 oktober 2004.  Medarrangörer var Johan Nordlander-Sällskapet i Umeå, Luleå stift och Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet. Symposiet hade titeln Livsfrågor i Lappland. Kyrkan och kolonisationen. Som ordförande och moderator fungerade professor Lars Erik Edlund från Umeå universitet. I inledningsorden till denna bok säger han bl a följande:

Det är nu tredje gången som jag, å Johan Nordlander-sällskapets vägnar, är med och kallar till ett forskamöte i Mikaeltid i Vilhelmina. Därmed kan man väl säga att vi etablerat en tradition.

Våra två symposiedagar tar denna gång, som de dubbla rubrikerna antyder, sin utgångspunkt ”dels i religionens och livsfrågornas betydelse för människorna i Lappmarken, dels i Kyrkans roll som samhällsbyggare under kolonisationens olika epoker” som det uttryckt i inbjudan.

kr40.00kr100.00

Artikelnr: N/A Kategori:

Ytterligare information

Vikt 0.400 kg
Pris

,