Händelser i Vilhelmina

Händelser i Vilhelmina är skriven av Laila Eliasson

Den här boken tar dig med på en tidsresa genom Vilhelmina socken, från 1700-talet till 1900-talets mitt. Du får stifta bekantskap med handlingskraftiga kvinnor och märkvärdiga män, brottslingar, soldater, krigsflyktingar, getare, spelmän, poeter och många andra vars historier finns bevarade tack vare många folklivsforskare som varit verksamma i Vilhelmina. Faktum är att den omfattande dokumentationen som finns om Vilhelmina är vida känd, men i vår snabbt föränderliga värld är det angeläget att historierna publiceras och tillgängliggörs på ett begripligt sätt om de inte snart ska falla i glömska. Den här boken kan därför ses som ett bidrag för att levandegöra de berättelser och dokument som numera lever en ganska undanskymd tillvaro i olika arkiv och bibliotek.

Händelser i Vilhelmina kan ses som en fortsättning på boken Berättelser från Vilhelmina som kom ut 2019

 

 

kr190.00kr200.00

Beskrivning

Boken kan köpas av Lappmarkens Släkt-& bygdeforskare  i Vilhelmina Tingshus, via Boktorget på föreningens hemsida: lsbfvilhelmina.se, eller via författaren Laila Eliasson  själv: friluffsan(a)outlook.com

Ytterligare information

Vikt 0.405 kg
Pris

,