Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken.

Frostviken har en egendomlig historia. Först genom gränsdragningen 1751 mellan Sverige och Norge fastställdes dess nuvarande utsträckning i väster. Dittills hade endast fjällappar bott här uppe ”tätt under Kölen” som det brukar heta i gamla syneprotokoll, men nu började svenskar att ta upp nybyggen allt längre upp efter Ströms vattudal. Till de egentliga Frostviksbygderna runt Faxälvens källsjöar hann de emellertid inte. Trots gränsregleringen och Strömsbornas gamla rätt till fiske och kvarnstensbrytning i dessa trakter förekommos de här av norrmän från närmast belägna bygder. De norska nybyggarna förde med sig sitt språk, lidmålet, och sin ålderdomliga nordtrömska allmogekultur och gav dessa i arv till sina ättlingar, som traderat dem tämligen oförvanskat till det sista sekelskiftet.
Det är denna nybyggarmiljö, dess framväxt, yttre konturer och liv, som Levi Johansson skildrar i ”Folkliv och bebyggelse i gamla Frostviken”.
Författaren föddes 1880 i Stornäs uppe i Vilhelmina. Redan som åttaåring följde han sin mor över Burgfjället till Raukasjö, Frostvikens nordligaste by. Som skollärare och sedermera under talrika uppteckningsfärder stod Levi Johansson under fortsättningen av sitt liv i oavbruten kontakt med hembygden.

kr180.00kr200.00

Artikelnr: N/A Kategori: