Publicerad den

Pris till Laila Eliasson

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat tilldela Laila Eliasson ett pris ur Anders Diös´ fond för svensk hembygdsforskning.

Motiveringen lyder: För hennes arbete med att sprida intresse för Lappmarkens nybyggarkultur till en bred allmänhet genom föredrag och i publikationer men också genom engagemanget i Vilhelmina museum.

Priset delas ut vid Akademiens högtidssammanträde fredagen den 6 november 2020 kl.17.00, vanligtvis i Rikssalen på Uppsala slott, men på grund av Covid-19 sker det denna gång i Villa Anna i närheten av Uppsala domkyrka.