En gång i Vilhelmina

Måndagen den 14 december kl. 16.00 presenterar Laila Eliasson sin nya bok En gång i Vilhelmina och ger oss några smakprov på berättelser från Vilhelminas historia. Anmäl er till Carina Strömberg carina.stromberg@vilhelmina.ac så skickar jag en länk med anvisningar och inloggningsuppgifter. Du som inte vill eller kan vara med via dator kan ringa in och […]

Pris till Nybyggarliv i Vilhelmina

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat tilldela Rolf Kjellström ett pris ur Gösta Bergs minnesfond. Motiveringen lyder:  För hans grundliga och väldokumenterade studier av nybyggarkulturen i södra Lappland, bland annat genom sexbandsverket Nybyggarliv i Vilhelmina och det nyligen utgivna, populärvetenskapliga arbetet Nybyggarnas liv. Böckerna finns att köpa från Lappmarkens släkt-& bygdeforskare/Boktorget

Pris till Laila Eliasson

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat tilldela Laila Eliasson ett pris ur Anders Diös´ fond för svensk hembygdsforskning. Motiveringen lyder: För hennes arbete med att sprida intresse för Lappmarkens nybyggarkultur till en bred allmänhet genom föredrag och i publikationer men också genom engagemanget i Vilhelmina museum. Priset delas ut vid Akademiens högtidssammanträde […]

Kallelse till Årsmöte

Torsdagen den 24 september kl 14.00 träffas vi i Vilhelmina Folkets hus, Nöjesgården för årsmöte i föreningen Lappmarkens släkt- och bygdeforskare. Tyvärr kan vi inte bjuda på någon underhållning eller något fika. OBS! Obligatorisk anmälan om deltagande till ordförande Carina Strömberg, tel 070-648 25 17 eller carina.stromberg@vilhelmina.ac Handlingar till årsmötet finns under rubriken Föreningsinformation/årsmöten på […]