Från lappmark till finnmark och jordbruksbygd – ett Alla Tiders arrangemang

Margoth Elfving har forskat om dessa skogsfinnar och skrivit om det i boken Örträskfinnarna och Maria Mattsdotter. Hon kommer till Vilhelmina Folkets Hus den 19 oktober kl 14.00 och berättar mera Skildringen berör slutet av 1600-talet och större delen av 1700-talet, en epok då Sverige och Finland utgjorde ett land, och allsmäktiga härskare styrde utvecklingen. […]

Tavla av Linnea Fjällstedt

Vilhelmina Biennalen – fullbokad

Årets symposium är det sjunde i ordningen som anordnas i Vilhelmina i Mikaelitid och är samordnat med Johan Nordlander-sällskapets  40-årskubileum. Temat är Vardagsliv i kåta och stuga och går av stapeln den 23-24 september i Hotell Wilhelmina.   Vi  kan tyvärr inte ta emot fler anmälningar. Upplysningar ; Carina Strömberg tel 070-648 25 17, carina.stromberg@vilhelmina.ac senast […]