Publicerad den

Ordvävare från Lappmarken – författarporträtt

Utställning med ett sextiotal författare med anknytning till Vilhelmina 24 och 26–29 september

Invigning lördagen den 24 september 2022 i Folkets hus    Fri entré

Musik av och med Johnny Holmgren

Program

11.00 Utställningen öppnar

 12.00 Invigning av kommunfullmäktiges ordförande Marita Stinnerbom

 13.00 Göran och Mats fick en idé

Göran Lidström och Mats Grönlund berättar om sitt bokprojekt

14.00 Vilhelminaglimtar och samisk kamp

Några strandhugg i Karin Stenbergs och Valdemar Lindholms författarskap Åsa Össbo

15.00 Det skrivna ordet

 Annika Andreen berättar om sin mor Linnea Fjällstedt

Alla är välkomna

Ett arrangemang i samarbete med  Bernhard Nordh-sällskapet, De Litterära Sällskapen i Sverige, Medborgarskolan