Funktionärer

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare

Adress Tingsgatan 1, 912 33 VILHELMINA
Organisationsnummer 89 61 00 – 5850
Plusgironummer 86 48 93 – 3
Swish-nummer 123 525 54 92
Hemsida www.lsbfvilhelmina.se
E-post: kontakt@lsbfvilhelmina.se
Medlemsavgift 160 kr + 80 kr för familjemedlem
Medlemsblad Tjocka släkten, ca 4 nr/år

Ordförande Åke Nilsson
Museigatan 1 A, 912 33 Vilhelmina
tel 070-353 40 33
ordf(at)lsbfvilhelmina.se

Vice ordförande Mårten Larsson
Rönnvägen 3, 912 31 Vilhelmina
tel 070-555 70 12
vordf(at)lsbfvilhelmina.se

Sekreterare/Webbredaktör Anneli Ighil
Volgsjövägen 24, 912 34 Vilhelmina
tel 073-040 95 96
sekreterare(at)lsbfvilhelmina.se

Kassör Cecilia Olofsson
Volgseleby 37, 912 92 Vilhelmina
tel 073-023 37 78
kassor(at)lsbfvilhelmina.se

Styrelseledamöter  Kristine Grönlund
Fäbovägen 2, 91234 Vilhelmina
tel 070-562 06 58
Krissegronlund(at)gmail.com

Kenneth Fjällström
Fatmomakke 75,  912 70 Marsfjäll
tel 070-256 18 11
tixzer(at)yahoo.se

Annelie Pavval
Fatmomakke 75,  912 70 Marsfjäll
tel 070-560 77 32
anneliepa(at)hotmail.com

Ellenor Risslén
Satsfjällsvägen 55, 912 70 Marsfjäll
tel 070-633 38 06
risslenellenor(at)gmail.com

Kerstin Bergkvist
Videvägen 36, 912 32 Vilhelmina
tel 070-325 08 51
kerstinbergkvist(at)gmail.com

Revisorer Birgitta Olsson
Skogsvägen 3, 912 31 Vilhelmina
tel 0940-557 27, 073-062 73 12

Ulla Almroth,
Dalasjö 24, 912 90 Vilhelmina
tel 076-813 81 79

Revisorssuppleant
Torsten Gavelin
Malgovik  239, 912 91Vilhelmina
tel 0940-200 15

Valberedning

Laila Eliasson sammankallande
Högbäck 11, 922 94 Tvärålund
tel 070-27 33 826
friluffsan(at)outlook.com

Johnte Vikström
Volgsjövägen 22, 912 34 Vilhelmina
tel 070-261 79 37