Dataskydd och personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, GDPR. Förordningen som ersätter PUL, innebär ökade krav på information och dokumentation och den som bryter mot reglerna riskerar mycket höga sanktionsavgifter. Föreningen har antagit ett dokument gällande detta vid styrelsemöte i juni.  Dokumentet hittar du här