Släktplats Marsfjällen

Släktforskningens dag firas i hela landet /Årets tema är Släktplatser.  Mårten Larsson berättar om släkter och platser i Marsfjällen. Ett digitalt arrangemang den 15 januari 2022  kl 15.00  Anmäl er till ordf@lsbfvilhelmina.se så får ni en länk med anvisningar och inloggnings-uppgifter.  Du som inte vill eller kan vara med via dator kan ringa in och lyssna […]

Öppet Hus i Tingshuset lördag 13 november 2021

Arkivens dag firas i hela Norden och årets tema är RÖSTER I ARKIVEN Kl 11.00–15.00 ÖPPET HUS med släktforskarhjälp, bokbord, fika och lotterier. Vi kommer också att lyssna till gamla inspelningar från Vilhelmina. Alla är välkomna! Lappmarkens släkt- och bygdeforskare Bernhard Nordh-sällskapet Medborgarskolan

Vittra och andra väsen i södra Lappland

I den lokala traditionen berättas det om många olika slags övernaturliga väsen som sägs ha funnits en gång i tiden: utbölingar, bortbytingar, bjäran, vittra m m. Hör Laila Eliasson berätta om några av dem på Vilhelmina-dagen, onsdagen  den 26 maj kl. 18.00. Bilden: Bjärastickan, trärelief av Britt Bäckström Johansson Anmäl dig till ordf@lsbfvilhelmina.se så får du en […]

Pris till Laila Eliasson

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat tilldela Laila Eliasson ett pris ur Anders Diös´ fond för svensk hembygdsforskning. Motiveringen lyder: För hennes arbete med att sprida intresse för Lappmarkens nybyggarkultur till en bred allmänhet genom föredrag och i publikationer men också genom engagemanget i Vilhelmina museum. Priset delas ut vid Akademiens högtidssammanträde […]