Årets aktiviteter

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare  Aktiviteter för  2020

18 januari     Släktforskningens dag   Tema – Soldater  Öppet Hus, Föredrag

14 februari   WWW-helgen   Öppet Hus

21 mars         Årsmöte i Tingshuset kl 13,  Föredrag kl 14 Samiska   kvinnoporträtt   – blev inställt

Våra arrangemang under 2020 har blivit inställda på grund av risken för smittspridning.  Vi fortsätter med planering inför  2021.  Vi återkommer med program så snart vi kan. 

Övrigt            Förutom ovannämnda planerade inslag kan ytterligare arrangemang ordnas på initiativ av styrelsen.

Förslag från medlemmarna välkomnas!

 Kurs- och utbildningsverksamhet

DNA, Gravstensinventeringen, Namn åt de döda, Tidningsklipp

Samarbete

Under 2020 fortsätta samarbetet med studieförbunden, Bernhard Nordh-sällskapet,  Vilhelmina kommuns fotoarkiv, Vilhelmina bibliotek, Vilhelmina museum, Vualtjeren saemien siebrie, och Västerbottens museum

Medverka i Alla-tiders samarbetet och arbetsgrupp för Nybyggarveckan

Utgivningsverksamhet

Samlingshäfte Tjocka släkten 2020

Tjocka släkten

Medlemstidningen Tjocka släkten ges ut fyra gånger under 2020

Februari + kallelse till årsmöte

Maj + sommarnummer + ev. påminnelser

September

November, julnummer med inbetalningskort