Vårutflykt till Skog

Inlägget gjort

måndag 27 maj till Café Skogsblommorna i Skog kl. 16.30, samåkning från Tingshuset kl.16.00 Anmälan och önskemål om samåkning till Evonne Sandqvist tel 070- 214 65 54 senast fredag 24 maj.

Vi berättar om historien och har lotteri, tipstävling och bokförsäljning. Västerbottenspaj och kaffe, kostnad inkl. resa: 80 kr för medlem, 90 kr övriga.

Vi hälsar alla intresserade välkomna!

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare, Bernhard Nordh-sällskapet, Medborgarskolan