Julgröt i Volgsjöstugan

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare och Bernhard Nordh- sällskapet inbjuder till den årliga julgröten i Volgsjöstugan måndagen den 25 november kl. 18.00 Dessutom blir det, bildvisning från aktiviteter under det gångna året, julsånger, tipstävling. Lotteri m m.  Kostnad 60 kr för medlemmar, 80 kr för övriga. Anmälan senast lördagen den 23 nov till Evonne Sandqvist 070-214 […]

Arkivens dag 9 november 2019

Tema  –  gömt och glömt i arkiven Kl 11 – 14 Öppet Hus med släktforskarhjälp  i Tingshuset  Vi hjälper dig med forskning. Vi har bokbord, tidningsklipp, kaffeservering, lotteri    Kl 14.00   Laila Eliasson berättar om sin nyutkomna bok Berättelser från Vilhelmina, vilken innehåller en brokig blandning av berättelser från olika arkiv, etnologiska publikationer och intervjuer.  Boken […]

Från lappmark till finnmark och jordbruksbygd – ett Alla Tiders arrangemang

Margoth Elfving har forskat om dessa skogsfinnar och skrivit om det i boken Örträskfinnarna och Maria Mattsdotter. Hon kommer till Vilhelmina Folkets Hus den 19 oktober kl 14.00 och berättar mera Skildringen berör slutet av 1600-talet och större delen av 1700-talet, en epok då Sverige och Finland utgjorde ett land, och allsmäktiga härskare styrde utvecklingen. […]