Hustimring och att ta tillvara gamla ängslador/Alla tiders Vilhelmina

Inlägget gjort

Föreläsning av Sven-Gunnar Håkansson i Tingshuset kl 14 den 3 oktober 2018. Föredragshållaren har bland annat skrivit boken Från Stock och Stuga  ”en handbok i konsten att timra”.  Han kommer från Lomsjö, Åsele och bor där sen 2011.   Ett samarrangemang mellan Västerbottens museum. Lappmarkens släkt- & bygdeforskare, Vualtjere Duodji, Vilhelmina Folkbibliotek, Vilhelmina Museum, Vilhelmina Fotoarkiv […]