Julgröt i Volgsjöstugan

Inlägget gjort

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare och Bernhard Nordh- sällskapet inbjuder till den årliga julgröten i Volgsjöstugan måndagen den 26 november kl. 18.00.  Dessutom blir det bildvisning från aktiviteter under det gångna året, julsånger och berättelser.  Kostnad 60 kr för medlemmar, 80 kr för övriga. Anmälan senast lördagen den 24 nov till Evonne Sandqvist 070-214 65 54

Arrangörer: Lappmarkens släkt- och bygdeforskare,  Bernhard Nordh- sällskapet         Medborgarskolan