Höstupptakt med Surströmming

Inlägget gjort

I år åker vi till Avaträsk  skola där vi träffas  den 16 september  kl 15.  Visning av Anna-Lisas Kulturrum och berättelser om bygdens historia.  Bokbord med Doroteaborna, Risbäcksborna, Bernhard Nordhs böcker m.m.  Alla är välkomna!
Kostnad: 50 kr för medlem, 75 kr övriga.  Anmälan till Evonne Sandqvist tel 070- 214 65 54 senast torsdag 14 september.
I samarbete med Bernhard Nordh-sällskapet  och Medborgarskolan