Funktionärer

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare

Adress Tingsgatan 1, 912 33 VILHELMINA
Organisationsnummer 89 61 00 – 5850
Plusgironummer 86 48 93 – 3
Hemsida www.lsbfvilhelmina.se
E-post: kontakt@lsbfvilhelmina.se
Medlemsavgift 160 kr + 80 kr för familjemedlem
Medlemsblad Tjocka släkten, ca 4 nr/år

Ordförande Carina Strömberg
Frösövägen 55, 832 44 FRÖSÖN
tel 063/10 11 14, 070/648 25 17
ordf(at)lsbfvilhelmina.se

Vice ordförande Björn Fahlander
Bergvik 5, 912 91 Vilhelmina
vordf(at)lsbfvilhelmina.se
tel 0940-210 88, Mobil: 076-836 01 02

Sekreterare Gunvår Bäckström,
Vasagatan 21, 919 31  Åsele
Tel 073-045 75 50
gunvar.backstrom(at)ktv.asele.se

Kassör Evonne Sandqvist,
Fianberg 112,  912 93 Vilhelmina
tel   070-214 65 54
kassor(at)lsbfvilhelmina.se

Styrelseledamöter  Kristine Grönlund
Fäbovägen 2, 91234 Vilhelmina
tel 070-562 06 58
kristineg(at)vilhelmina.ac

Mårten Larsson
Rönnvägen 3, 912 31 Vilhelmina
tel 070-555 70 12
fjallmannen(at)gmail.com

Kenneth Fjällström
Fatmomakke 63,  910 88 Marsfjäll
tel 070-256 18 11
tixzer(at)yahoo.se

Ingalena Marthin
Malgovik 125, 9191 91 Vilhelmina
tel 0730-41-81 63
Ingalenam(at)hotmail.com

Revisorer Birgitta Olsson
Skogsvägen 3, 912 31 Vilhelmina
tel 0940-557 27, 073-062 73 12

Ulla Almroth,
Dalasjö 24, 912 90 Vilhelmina
tel 076/813 81 79

Revisorssuppleant
Torsten Gavelin
Malgovik  239, 912 91Vilhelmina
tel 0940/200 15

Valberedning

Laila Eliasson sammankallande
Volgsele 27, 912 92 Vilhelmina
Tel 070-27 33 826
friluffsan(at)outlook.com

Lillemor Larsson
Rönnvägen 3, 912 31 Vilhelmina
Tel 070- 38 05 317
lillemor.larsson(at)vilhelmina.se