Funktionärer

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare

Adress Tingsgatan 1, 912 33 VILHELMINA
Organisationsnummer 89 61 00 – 5850
Plusgironummer 86 48 93 – 3
Swish-nummer 123 457 6435
Hemsida www.lsbfvilhelmina.se
E-post: kontakt@lsbfvilhelmina.se
Medlemsavgift 160 kr + 80 kr för familjemedlem
Medlemsblad Tjocka släkten, ca 4 nr/år

Ordförande Carina Strömberg
Frösövägen 55, 832 44 FRÖSÖN
tel  070-648 25 17
ordf(at)lsbfvilhelmina.se

Vice ordförande Mårten Larsson
Rönnvägen 3, 912 31 Vilhelmina
vordf(at)lsbfvilhelmina.se
Tel: 070-555 70 12

Sekreterare Anneli Ighil
Volgsjövägen 24, 912 34 Vilhelmina
tel 073-040 95 96
sekreterare(at)lsbfvilhelmina.se

Kassör Britt-Inger Westberg
Dalagatan 21 B, 9191 31 Vilhelmina
tel 070-348 03 34
brittingerwestberg(at)gmail.com

Styrelseledamöter  Kristine Grönlund
Fäbovägen 2, 91234 Vilhelmina
tel 070-562 06 58
krissegronlund(at)gmail.com

Kenneth Fjällström
Fatmomakke 75,  912 70 Marsfjäll
tel 070-256 18 11
tixzer(at)yahoo.se

Björn Fahlander,
Bergvik 5,  912 91 Vilhelmina
tel   076-836 01 02
kassor(at)lsbfvilhelmina.se

Annelie Pavval
Fatmomakke 75,  912 70 Marsfjäll
tel 070 5607732
anneliepa(at)hotmail.com

Åke Nilsson
Museigatan 1 A, 912 33 Vilhelmina
tel 070-353 40 33
aknils(at)hotmail.com

Revisorer Birgitta Olsson
Skogsvägen 3, 912 31 Vilhelmina
tel 0940-557 27, 073-062 73 12

Ulla Almroth,
Dalasjö 24, 912 90 Vilhelmina
tel 076-813 81 79

Revisorssuppleant
Torsten Gavelin
Malgovik  239, 912 91Vilhelmina
tel 0940-200 15

Valberedning

Laila Eliasson sammankallande
Volgsele 27, 912 92 Vilhelmina
Tel 070-27 33 826
friluffsan(at)outlook.com

Gunvår Bäckström,
Vasagatan 21, 919 31  Åsele
Tel 073-045 75 50
gunvar.backstrom(at)ktv.asele.se