Funktionärer

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare

Adress Tingsgatan 1, 912 33 VILHELMINA
Organisationsnummer 89 61 00 – 5850
Plusgironummer 86 48 93 – 3
Hemsida www.lsbfvilhelmina.se
E-post: kontakt@lsbfvilhelmina.se
Medlemsavgift 150 kr + 75 kr för familjemedlem
Medlemsblad Tjocka släkten, ca 4 nr/år

Ordförande Carina Strömberg
Frösövägen 55, 832 44 FRÖSÖN
tel 063/10 11 14, 070/648 25 17
ordf@lsbfvilhelmina.se

Vice ordförande Björn Fahlander
Bergvik 5, 912 91 Vilhelmina
vordf@lsbfvilhelmina.se
tel 0940-210 88, Mobil: 076-836 01 02

Sekreterare Ingalena Marthin,
Malgovik 125, 912 91 Vilhelmina
Tel 073-041 81 63
Mail: sekreterare@lsbfvilhelmina.se

Kassör Evonne Sandqvist,
Fianberg 112,  912 93 Vilhelmina
tel  070-214 65 54
kassor@lsbfvilhelmina.se

Styrelseledamot Robin Ramstedt
Skarvsjöby 259, 923 98 Storuman
tel 070-574 67 51
robin.r@it4unet.se

Styrelsesuppleanter
Kristine Grönlund
Fäbovägen 2, 91234 Vilhelmina
tel 070-562 06 50
kristineg@vilhelmina.ac

Mårten Larsson
Rönnvägen 3, 912 31 Vilhelmina
tel 070-555 70 12
marten.larsson46@hotmail.com

Revisorer Birgitta Olsson
Skogsvägen 3, 912 31 Vilhelmina
tel 0940-557 27, 073-062 73 12

Ulla Almroth,
Dalasjö 24, 912 90 Vilhelmina
tel 076/813 81 79

Revisorssuppleant
Torsten Gavelin
Malgovik  239, 912 91Vilhelmina
tel 0940/200 15