Från lappmark till finnmark och jordbruksbygd – ett Alla Tiders arrangemang

Inlägget gjort

Margoth Elfving har forskat om dessa skogsfinnar och skrivit om det i boken Örträskfinnarna och Maria Mattsdotter. Hon kommer till Vilhelmina Folkets Hus den 19 oktober kl 14.00 och berättar mera

Skildringen berör slutet av 1600-talet och större delen av 1700-talet, en epok då Sverige och Finland utgjorde ett land, och allsmäktiga härskare styrde utvecklingen. Det var ingen slump, att just finländare nappade på regeringsmaktens ambition att befolka lappmarken. En tid, då man från statsmaktens sida febrilt sökte medel att finansiera de ständigt pågående krigen. Man kalkylerade med jorden och marken som kunde ge skatteinkomster om den uppodlades, och med mineraler som kunde finnas i detta stora område som då kallades Lappmarken. Berättelsen handlar om de första nybyggarna, män och kvinnor, som antog utmaningen att bosätta sig i Lycksele lappmark, och om hur nybyggarbyar grundlades i samernas jakt-, fiske-, och renbetesland. Örträsk kom att bli den första nybyggarbyn där.