Öppet Hus i Tingshuset lördag 13 november 2021

Arkivens dag firas i hela Norden och årets tema är RÖSTER I ARKIVEN Kl 11.00–15.00 ÖPPET HUS med släktforskarhjälp, bokbord, fika och lotterier. Vi kommer också att lyssna till gamla inspelningar från Vilhelmina. Alla är välkomna! Lappmarkens släkt- och bygdeforskare Bernhard Nordh-sällskapet Medborgarskolan

Vittra och andra väsen i södra Lappland

I den lokala traditionen berättas det om många olika slags övernaturliga väsen som sägs ha funnits en gång i tiden: utbölingar, bortbytingar, bjäran, vittra m m. Hör Laila Eliasson berätta om några av dem på Vilhelmina-dagen, onsdagen  den 26 maj kl. 18.00. Bilden: Bjärastickan, trärelief av Britt Bäckström Johansson Anmäl dig till ordf@lsbfvilhelmina.se så får du en […]

Pris till Laila Eliasson

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har beslutat tilldela Laila Eliasson ett pris ur Anders Diös´ fond för svensk hembygdsforskning. Motiveringen lyder: För hennes arbete med att sprida intresse för Lappmarkens nybyggarkultur till en bred allmänhet genom föredrag och i publikationer men också genom engagemanget i Vilhelmina museum. Priset delas ut vid Akademiens högtidssammanträde […]

Kallelse till Årsmöte

Torsdagen den 24 september kl 14.00 träffas vi i Vilhelmina Folkets hus, Nöjesgården för årsmöte i föreningen Lappmarkens släkt- och bygdeforskare. Tyvärr kan vi inte bjuda på någon underhållning eller något fika. OBS! Obligatorisk anmälan om deltagande till ordförande Carina Strömberg, tel 070-648 25 17 eller carina.stromberg@vilhelmina.ac Handlingar till årsmötet finns under rubriken Föreningsinformation/årsmöten på […]