Inställt – Årsmöte 21 mars

Årsmöte för Lappmarkens släkt- & bygdeforskare lördagen den 21 mars kl 13.00 i Tingshuset i Vilhelmina.

Kl 14.00 håller Ewa Ljungdahl ett föredrag om Sydsamiska kvinnoporträtt om bland annat Anna-Brita Kråik och Lisa Tomasson

Vi serverar kaffe och bulle som avslutning på dagen.

Ewa Ljungdahl är fil. mag. i arkeologi. Hon är anställd på Gaaltije i Östersund, sydsamiskt kulturcentrum, och arbetar med samiska kulturmiljöfrågor och arkeologi sedan många år. Den främsta arbetsuppgiften har varit dokumentation av det sydsamiska kulturlandskapet tillsammans med samebyarna

Anna Brita & Lars Kråik Foto: Nils Thomasson. Jamtli