Alla Tiders Vilhelmina

Inlägget gjort

Onsdagen den 7 mars kl. 14.00 i Tingshuset berättar Gunvår Bäckström om Livet Som Kronotorparunge.

Ett samarrangemang mellan Västerbottens museum, Lappmarkens släkt- och bygdeforskare, Vualtjere Duodji, Vilhelmina Museum, Vilhelmina kommuns fotoarkiv och Vilhelmina folkbibliotek