Årets aktiviteter

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare  Aktiviteter för 2018

19 januari      Släktforskningens dag. Öppet hus och föredrag om museets arkiv

1 februari      Sockenbornas handel, vandel, bragder och bravader i gamla tider

9 – 10 febr     WWW-helgen, Öppet hus med släktforskarhjälp

24 febr          Årsmöte med öppet hus och visning av databaser

7 mars           Alla tiders-arrangemang, Livet som kronotorparunge

24-25 April    Forskarresa till SVAR eller Landsarkivet /inställt

16 juni         Hotingmarknaden  / Bokbord  tillsammans med Bernhard Nordh sällskapet

6-7 juli           Sök dina nybyggarrötter. Öppet hus med släktforskarhjälp.

1-2 sept         Släktforskardagarna i Växjö tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet

5 sept            Höstupptakt i Åsele Hembygdsområde  i samarbete med Bernhard Nordh-sällskapet

3 Okt             Föreläsning i Tingssalen/ Hustimring – ta tillvara gamla ängslador   S G Håkansson

10 Nov          Arkivens dag/Fest &glädje i Gamla Vilhelmina  Laila Eliasson  / Öppet Hus

26 Nov          Verksamhetsåret avrundas med julgröt  i Kyrkstan

2019

19 jan            Släktforskningens dag  –  Tema  Fotografiet och släktforskningen   –   Öppet Hus samt föreläsning  om ”sockenlappar”

15 -16 febr    Öppet Hus  i samband med Wilhelmina Winter Weekend

Övrigt            Förutom ovannämnda planerade inslag kan ytterligare arrangemang ordnas på initiativ av styrelsen.

Förslag från medlemmarna välkomnas!

 Kurs- och utbildningsverksamhet

DNA, Gravstensinventeringen, Namn åt de döda, Tidningsklipp

Samarbete

Under 2018 fortsätta samarbetet med studieförbunden, Bernhard Nordh-sällskapet, Vualtjere Duodji, Vilhelmina bibliotek, Vilhelmina museum, Vilhelmina kommuns fotoarkiv och Västerbottens museum

Medverka i Alla-tiders samarbetet och arbetsgrupp för Nybyggarveckan

Utgivningsverksamhet

Samlingshäfte Tjocka släkten 2017

Tjocka släkten

Medlemstidningen Tjocka släkten ges ut fyra gånger under 2018

Februari + kallelse till årsmöte

Maj + sommarnummer + ev. påminnelser

September

November, julnummer med inbetalningskort