Årets aktiviteter

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare
Aktiviteter för  2021

 16 jan                 Släktforskningens dag. Digitalt föredrag Bakom lås och bom – fyra livsöden i Vilhelmina socken med Laila Eliasson

18 februari       Digitalt föredrag Den myndige prosten i Vilhelmina med Bo Nordenfors

23 mars             Årsmöte och föredrag. Några samiska kvinnoporträtt med Ewa Ljungdal

20 april               Digitalt föredrag Svartvintern, i samarbete med Bernhard Nordh-sälskapet

 Juli                      Ev. Nybyggarveckan i Vilhelmina

14-15 aug          Släktforskardagar i Göteborg, ev digitalt

Aug/sept          Höstupptakt i samarbete med Bernhard Nordh-sällskapet

 September     Kulturarvsdagen

Okt                      Digitalt föredrag

Nov                     Arkivens dag

Nov/dec           Ev. Julgröt tillsammans med Bernhard Nordh-sällskapet

Övrigt                 Förutom ovannämnda planerade inslag kan ytterligare arrangemang ordnas på initiativ av styrelsen. Förslag från medlemmarna välkomnas!

Kurs- och utbildningsverksamhet, om möjligt med hänsyn till Pandemin
DNA, Nybörjarkurs, Gravstensinventeringen, Namn åt de döda, Tidningsklipp

Samarbete, om möjligt med hänsyn till Pandemin
Under 2021 fortsätta samarbetet med studieförbunden, Bernhard Nordh-sällskapet, Vualtjeren Saemien Siebrie, Vilhelmina bibliotek, Vilhelmina museum, Vilhelmina kommuns fotoarkiv och Västerbottens museum. Medverka i Alla-tiders samarbetet och arbetsgrupp för Nybyggarveckan

Utgivningsverksamhet
Samlingshäfte Tjocka släkten 2021

Tjocka släkten
Medlemstidningen Tjocka släkten ges ut fyra gånger under 2021
Februari + kallelse till årsmöte
Maj + sommarnummer + ev. påminnelser
September
November, julnummer med inbetalningskort