Tjärdrottningen från Vindeln

30 år gammal får änkefru Ingegerd Åström (senare gift Levander), axla rollen som företagsledare för Umeå tjärexport aktiebolag (UTAB). Året är 1931, hennes man har just dött och hon är ensam med två små barn. Hon kom att kallas Tjärdrottningen och ledde företaget framgångsrikt under en stor del av 1900-talet. Susanne Odell, arkivarie på Folkrörelsearkivet […]

Platser med historia i södra Lappland

De europeiska kulturarvsdagarna har i år temat Kulturarv för alla. Laila Eliasson och Carina Strömberg berättar om platser med historia i södra Lappland. Måndagen den 13 september kl 18.00, föredraget är digitalt, anmäl till ordf@lsbfvilhelmina.se för att få en länk till föredraget. Bilden föreställer den åttkantiga logen i Matsdal

Erbjudande under släktforskardagarna!

Som ny medlem får du medlemskap hela 2022 om avgift 160 kr betalas till pg 86 48 93-3 senast den 30 september. Du får dessutom årets julnummer av vår medlemstidning Tjocka släkten. På boktorget hittar du många intressanta böcker med berättelser om nybyggartiden i södra Lappland. Vid beställning senast 30 september erbjuder vi släktböckerna Doroteaborna […]

Vi önskar er alla en trevlig sommar !

Det senaste året har vi på grund av pandemin inte kunnat träffas fysiskt, men vi har haft ett antal digitala föreläsningar.  Vi hoppas att de lättnader i restriktioner som nu börjar också fortsätter så att det blir möjligt att träffas igen Vår hemsida lsbfvilhelmina.se uppdateras så fort det blir något nytt föredrag eller annat. Där […]